Kobler du til webhotellet via FTP med korrekt brukernavn og passord, men får ikke opp mappeliste eller filer?
Det er mest sannsynlig at dere har satt opp FTP-programmet deres med å bruke "Active mode" i stedet for "Passive mode".

Vi anbefaler WinScp som FTP-program. Hvis "Active mode" er aktivert vil innloggingen sannsynligvis stoppe opp ved mappelistingen.