Sms

E-post til SMS konvertering
FrontSms er skreddersydd til å sende masse utsendelse av SMS meldinger fra hvilken som helst applikasjon. Så lenge du kan sende epost kan du sende SMS.  M...
Thu, 21 Okt, 2021 at 8:52 PM
Masse utsending av SMS via e-post
FrontSms er skreddersydd til bruk for masse utsendelse av SMS meldinger. Med FrontSms kan du enkelt sende ut nyhetsbrev, kampanjer, drifts meldinger til et ...
Wed, 30 Mar, 2022 at 8:52 AM
Masse utsendelse av SMS med Outlook.
FrontSms er skreddersydd til å sende masse utsendelse av SMS meldinger ved bruk av Outlook. Med FrontSms kan du enkelt sende ut nyhetsbrev, kampanjer, dri...
Thu, 21 Okt, 2021 at 8:52 PM
Lagre SMS Maler i Outlook.
Har du en SMS som du sender fra Outlook ofte til mange personer ofte er det greit å lagre den som en mal i outlook. Etter at malen er ferdig IKKE TRYKK SEN...
Thu, 21 Okt, 2021 at 8:53 PM
Hvor enkelt er det å sende Sms fra din epost klient?
Abonnerer du på vårt Sms tjeneste er det svært enkelt å sende SMS fra din e-post klient (eks outlook). Opprett en ny e-post melding hvor Til: feltet fyl...
Thu, 21 Okt, 2021 at 8:50 PM
Epost til FLASHSMS konvertering.
Send SMS som FLASHSMS. En Flash SMS-melding er en tekstmelding som du kan sende til en person som skiller seg ut fra resten.  Mens en vanlig tekstmelding ...
Thu, 21 Okt, 2021 at 8:53 PM