Sms

Masse utsending av SMS via e-post.
FrontSms er skreddersydd til bruk for masse utsendelse av SMS meldinger. Med FrontSms kan du enkelt sende ut nyhetsbrev, kampanjer, drifts meldinger til et ...
Thu, 29 Okt, 2020 at 10:46 AM
Masse utsendelse av SMS med Outlook.
FrontSms er skreddersydd til å sende masse utsendelse av SMS meldinger ved bruk av Outlook. Med FrontSms kan du enkelt sende ut nyhetsbrev, kampanjer, dri...
Thu, 29 Okt, 2020 at 10:46 AM
Lagre SMS Maler i Outlook.
Har du en SMS som du sender fra Outlook ofte til mange personer ofte er det greit å lagre den som en mal i outlook. Etter at malen er ferdig IKKE TRYKK SEN...
Thu, 29 Okt, 2020 at 10:46 AM
Hvor enkelt er det å sende Sms fra din epost klient?
Abonnerer du på vårt Sms tjeneste er det svært enkelt å sende SMS fra din epost klient (eks outlook). Opprett en ny e-post melding hvor Til: feltet fyll...
Thu, 29 Okt, 2020 at 10:46 AM
Epost til FLASHSMS konvertering.
Send SMS som FLASHSMS. En Flash SMS-melding er en tekstmelding som du kan sende til en person som skiller seg ut fra resten.  Mens en vanlig tekstmelding ...
Thu, 29 Okt, 2020 at 10:47 AM