Send SMS som FLASHSMS.

En Flash SMS-melding er en tekstmelding som du kan sende til en person som skiller seg ut fra resten. 

Mens en vanlig tekstmelding sendes til mottakerens tekst beskjed innboks, vises en Flash SMS på skjermen på mottakerens mobilenhet. Dette er en flott funksjon for når du har en tekstmelding som du vil at noen skal lese umiddelbart.

I din epost sett HØY VIKTIGHET før du sender eposteen, da vil SMS bli sendt som FLASH SMS. Kjøp FrontSMS eller bestill Demo her.


Har du ikke mulighet til å sette høy viktighet kan man legge til i emne feltet !?! foran Emne teksten da sendes også meldingen som Flash SMS.

 

Klikk her for å se video.