Bokstaver og tall er alltid gyldige tegn i en nettadresse. -Bindestrek (-).


-Et domenenavn kan derimot ikke begynne eller slutte med bindestrek.

-Et domenenavn kan ha fra 2 til 64 tegn.

-Mellomrom og spesielle tegn er aldri godtatt i nettadresser. Blant de spesielle tegnene er: ! @ # $ % ^ & * ( ) ? " -"www." og "http://www." blir ikke regnet som en del av domenenavnet.

-Domenenavn gjør ingen forskjell på store eller små bokstaver.