Et domenenavn skal identifisere innehaveren på Internett. Domenenavnet identifiserer organisasjonen eller virksomheten og vil da inngå som en del av e-postadressen for personer innenfor organisasjonen.


Det benyttes også for å navngi maskiner som organisasjonen knytter opp mot Internett.

En ting som kan være greit å være klar over er at man ikke må ha domenenavn for å ha web-sider.

Søke mekanismer på World Wide Web søker på titler på dokumenter og innhold i dokumenter, ikke på domenenavn.

 

Ønsker du å bestille ditt eget domene navn til din egne adresse på internett, klikk på bestill her.Kjøp FrontSMS eller bestill Demo her.