Domene (27)

Et domenenavn er et unikt identifikasjonsnavn som brukes til å representere en IP-adresse på internett. IP-adresser er tall.