For å endre din sone (DNS navne informasjon)Logg på ditt brukerpanel og på vårt hovedside vil der være et meny valg som heter : Klikk her for endring av dine DNS zoner, her kan du endre peker til alle 'records' som A-records, Mx-records Cname-record eller Txt-records.

Når en DNS endring blir utført tar det normalt sett inntil 24 timer ifra endringen er gjort til den er aktiv. .COM og andre utenlandske domene navn kan endringen ta inntil 48 timer før den er replikert ut i verden.

Ønsker du at vi skal gjøre jobben for deg påløper en kostnad på kr: 160 + m.v.a. for hver endring.